Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
10:00
Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
10:30
12:30
Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
10:30
12:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
15:30
17:00
Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
15:00
18:00
16:00
17:00

Martedì

 • Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
  10:30 - 12:30
 • Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
  15:30 - 17:00

Venerdì

 • Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
  10:30 - 12:00
 • Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
  15:00 - 18:00
No attività hours available!
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
10:00
Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
10:30
12:30
Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
10:30
12:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
15:30
17:00
Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
15:00
18:00
16:00
17:00

Martedì

 • Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
  10:30 - 12:30
 • Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
  15:30 - 17:00

Venerdì

 • Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
  10:30 - 12:00
 • Fisiokinesiterapia e Riabilitazione
  15:00 - 18:00
No attività hours available!
No attività hours available!
No attività available!